विज्ञापनदाता बन्नुहोस्

नयाँ प्रहरमा विज्ञापन राखी आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धन गर्नुहोस्।

नोट: मादक पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ, वैदेशिक शिक्षा तथा रोजगार संबन्धी कन्सल्टेन्सी, निजि अस्पतालको विज्ञापन राखिने छैन। नेपालमा सुरु गरिएका नविन साना तथा ठुला व्यवसाय, उत्पादनमुलक, पर्यटन वा कुनै पनि सेवामुलक क्षेत्रका विज्ञापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।