विदेशबाट सुन ल्याउँदा तपाइले कति भन्सार तिर्नु पर्छ?


हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट मार्फत विदेशबाट फर्कने नेपालीले १०० ग्राम सम्म काँचो सुनभन्सार  तिरेर ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। कति तिर्नु पर्छ त भन्सार?

५० ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा एक ग्रामको ५२० रुपैयाँका हिसावले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो अनुसार तपाइले १० ग्रामको ५२ सय र ५० ग्रामको २६ हजार भन्सार स्वरुप तिर्नु पर्ने हुन्छ।

५० ग्राम भन्दा बेसी सुन ल्याउदा भने प्रति ग्राम ६२० रुपैयाँ भन्सार तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो अनुसार तपाइले ५०ग्रामबाट बढेर १० ग्राम बढी सुन ल्याएमा थप ६२ सय र ५० ग्राम ल्याएमा थप ३१ हजार रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी यदी तपाइले १०० ग्राम नै सुन ल्याउनु परेमा कुल ५७ हजार रुपैंया भन्सार स्वरुप तिर्नु पर्ने हुन्छ।

१०० ग्राम भन्दा धेरै सुन ल्याउन प्रतिबन्ध भएकोले ल्याएमा सो जफत हुनेछ।

Loading...