पाटन दरवार क्षेत्रमा रहेको अत्यन्त कलात्मक मन्दीर


विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत पाटन दरवार क्षेत्रमा धेरै मन्दीर छन् जुन कलाको उत्कृष्टता प्रत्यक्ष महशुस गर्न सक्छौं।
यो मन्दीरको नाम के तपाईलाई थाहा छ?

Loading...