परेवा र नेपाली मन्दीरहरुको अद्वितीय संबन्ध


चाहे जुन सुकै पुराना नेपाली हिन्दु मन्दिरमा जानुस्, तपाइले लगभग सबैमा देख्ने समानता भनेको परेवाको उपस्थिति नै हो। नेपाली हिन्दु मन्दीरहरु र परेवाको अद्वितीय संबन्ध नै छ की?

Loading...